Paint.NET

Paint.NET

Miễn phí
Paint.NET là tự do và quyền năng ảnh sửa chương trình
Người dùng đánh giá
4.4  (502 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 15 giải thưởng
Paint.NET là do ảnh sửa chương trình với hỗ trợ cho các lớp, không giới hạn hồi, các hiệu ứng đặc biệt và rộng lớn thể loại hữu ích, và quyền lực cụ. Chương trình sẽ đến cùng với các hiệu ứng như che mờ, mài sắc, xóa mắt đỏ, méo mó, tiếng ồn và embossing, cho phép anh để tăng cường hình ảnh của cô.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac