Paint.NET

Paint.NET

Miễn phí
Image editor with layer support and a wide variety of effects
Người dùng đánh giá
4.4  (507 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 15 giải thưởng
Cut, crop and rotate your pictures. Add effects such as blur, sharpen, emboss or noise and perform one-click corrections such as red eye removal. Take advantage of the multi-layer support to add objects in the background or in the foreground.
Paint.NET là do ảnh sửa chương trình với hỗ trợ cho các lớp, không giới hạn hồi, các hiệu ứng đặc biệt và rộng lớn thể loại hữu ích, và quyền lực cụ. Chương trình sẽ đến cùng với các hiệu ứng như che mờ, mài sắc, xóa mắt đỏ, méo mó, tiếng ồn và embossing, cho phép anh để tăng cường hình ảnh của cô.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac